Om du nyligen har köpt en LG V20 och märker att smarttelefonen inte har svarat eller något verkar fel med den, är den bästa lösningen att utföra en hård återställning för att återställa LG V20 tillbaka till fabriksinställningarna.

Rekommenderas: Hur fabriksinställs LG V20

Det är viktigt att notera att om du försöker slutföra en hård återställning av LG V20 är det möjligt att ta bort all data, appar och inställningar från smarttelefonen. Av detta skäl rekommenderar vi att användarna säkerhetskopierar sin LG V20 för att förhindra att data går förlorade. Sättet att säkerhetskopiera data på din LG V20 är genom att gå till Inställningar> Säkerhetskopiering och återställning. För resten av dina filer kan du använda en backup-app eller tjänst som du kan spara i molnet.